Dacia Cluj garantează confidențialitatea datelor personale colectate în timpul vizitării de către dvs. a paginilor sale Web, în concordanță cu legislația română și europeană în vigoare. Dacia Cluj prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, pentru contactarea prin email, mesaje text sau telefon, în legătură cu oferte de produse și/sau servicii solicitate explicit de dvs., sau în vederea determinării ulterioare a gradului dvs. de satisfacție, conform prevederilor Legii 677/2001 și ale Regulamentului UE 2016/679. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Dacia Cluj este notificată la A.N.S.P.D.C.P. sub numerele: 21.256-21.258/12.10.2011.